V souladu s výsledky hlasování na shromáždění vlastníků garáží připravujeme instalaci nových vjezdových bran do všech čtyř sekcí. Jejich ovládání bude možné stejně jako dosud klíčem, dálkovým ovládáním, ale navíc také telefonem – prozvoněním. Brány budou reagovat pouze na předvolená telefonní čísla. Z důvodu nastavení proto žádáme každého vlastníka garáže, aby nám pomocí níže uvedeného formuláře odeslal číslo své garáže a 1 až 2 telefonní čísla, kterými si přeje bránu ovládat.

číslo garáže:
telefon 1:
telefon 2:


V případě registrace nových telefonních čísel až po instalaci bran bude jejich fungování zajištěno v průběhu několika dnů.

Pro otevření brány z registrovaného telefonního čísla volejte:
Sekce A – 774 789 064
Sekce B – 774 941 638
Sekce C – 777 247 762
Sekce D – 776 596 209
Brána hovor odmítne, nejsou účtovány žádné poplatky.